Planavimo dokumentai 

2014 m. Tarybos veiklos planas 160 kB
2015-2017-ųjų metų strateginis veiklos planas
2014-2016-ųjų metų strateginis veiklos planas 14097 kB
2013 m. Tarybos veiklos planas 51 kB
Tarybos strateginis veiklos planas 2012-2014 (koreguotas atsiževelgiant į 2013 - 2014 m. poreikius)
Tarybos strateginis veiklos planas 2012-2014 m. (koreguotas, atsižvelgiant į 2012 m. Tarybos biudžetinius asignavimus)
2012 m. Tarybos veiklos planas 52 kB
2012-2014 m. Tarybos strateginis veiklos planas 315 kB
2011-2013 m. Tarybos trateginis veiklos planas (1a forma)
2011-2013 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma) 97 kB
2011 m. Tarybos veiklos planas 2011-01-10
2010-2012 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1a forma) 2010-02-04, 54 kB
2010-2012 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma) 2010-02-04, 50 kB
2010 m. Tarybos veiklos planas 2010-01-12
2010 m. Tarybos posėdžių teminis planas 2010-01-12
2009 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1a forma)
2009 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)
2009 m. Tarybos posėdžių teminis planas
2008 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1a forma)
2008 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)
2008 m. Tarybos posėdžių teminis planas
2007 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1a forma)
2007 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)
2007 m. Tarybos posėdžių teminis planas
2006 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1a forma)
2006 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma)
2006 m. Tarybos posėdžių teminis planas 2006-05-09, 33 kB
2005-2007 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1a forma) 2004-10-05, 58 kB
2005-2007 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma) 2004-10-05, 61 kB
2003-2005 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1a forma) 2003-05-13, 402 kB
2003- 2005 m. Tarybos strateginis veiklos planas (1b forma) 2003-05-13, 59 kB

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2964&p_k=1