Regioninių tarybų veikla 

Regioninių tarybų 2014 m. posėdžiai 74 kB
Regioninių tarybų veikla 2014 m. 90 kB
Regioninių tarybų 2013 m. posėdžiai
Regioninių tarybų veikla 2013 m. 78 kB
Regioninių tarybų veikla 2012 metais 47 kB
Regioninių tarybų veikla 2011 metais
2011 m. Aukštaitijos regiono stebėsenos rezultatai
Regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatai 2011-03-08
Regioninių tarybų veikla 2010 metais 33 kB
Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos rezoliucija dėl tautinio produkto sertifikavimo tvarkos ir tradicinių amatų meistrų apmokestinimo 2009-12-08
Bendras EKGT regioninų tarybų posėdis 2013-10-24
Dzūkijos regioninė etninės kultūros globos taryba posėdžiavo Seime 2013-03-15
Suvalkijos (Sūduvos) regioninės tarybos kreipimasis dėl Sūduvos vardo naudojimo 2013-01-30
Regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatai 2009-12-10
2008 m. Žemaitijos tarybos veikla
2008 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla
2008 m. Mažosios Lietuvos tarybos veikla 31 kB
2008 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veikla
2008 m. Aukštaitijos tarybos veikla 61 kB
2006 m. Žemaitijos tarybos veikla 47 kB
2006 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla
2006 m. Mažosios Lietuvos tarybos veikla
2006 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veikla
2006 m. Aukštaitijos tarybos veikla 31 kB
2005 m. Žemaitijos tarybos veikla 2006-03-03
2005 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla 2006-03-03
2005 m. Mažosios Lietuvos tarybos veikla 2006-03-03
2005 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veikla 2006-03-03
2005 m. Aukštaitijos tarybos veikla 2006-03-03
2004 m. Žemaitijos tarybos veikla 2005-03-04
2004 m. Suvalkijos (Sūduvos) tarybos veikla 2005-03-04
2004 m. Mažosios Lietuvos tarybos veikla 2005-03-04
2004 m. Dzūkijos (Dainavos) tarybos veikla 2005-03-04
2004 m. Aukštaitijos tarybos veikla 2005-03-04

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3527&p_k=1