Struktūra ir kontaktai 

EKGT ekspertų grupės


Remiantis Tarybos darbo reglamentu, ekspertų grupės (komisijos) sudaromos atskiroms etninės kultūros problemoms nagrinėti.

Švietimo ir mokslo (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Vytautas Ališauskas

 • Emilija Bugailiškienė

 • Virginijus Jocys

 • Eugenijus Jovaiša

 • Zigmas Kalesinskas

 • Jūratė Šemetaitė

 • Daiva Vyčinienė

 • Vilma Griškevičienė


Tautinio paveldo produktų (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė

 • Virginijus Jocys

 • Juozas Šorys

 • Vytautas Tumėnas

 • Aušra Žickienė

Etnografinių regionų (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė

 • Vidmantas Bezaras

 • Ona Drobelienė

 • Virginijus Jocys

 • Eugenijus Jovaiša

 • Zigmas Kalesinskas

 • Rasa Paukšytė-Šaknienė

 • Jonas Vaiškūnas

 • Daiva Vyčinienė

 • Aušra Žičkienė

 • Vilma Griškevičienė

Tarmių (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Ona Drobelienė

 • Zigmas Kalesinskas

 • Jūratė Šemetaitė

 • Juozas Šorys

Etninės kultūros paveldo (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Nijolė Balčiūnienė

 • Vidmantas Bezaras

 • Virginijus Jocys

 • Zigmas Kalesinskas

 • Arūnas Eduardas Paslaitis

 • Algirdas Sakalauskas

 • Vytautas Tumėnas

 • Aušra Žičkienė

 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė

 • Juozas Šorys

Žiniasklaidos (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Ona Drobelienė

 • Juozas Šorys

 • Jonas Vaiškūnas

Laikinoji ekspertų grupė J. Basanavičiaus premijos nuostatoms tobulinti (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Irena Kezienė

 • Juozas Šorys

 • Jonas Vaiškūnas

Etninio turizmo (Tarybos sudaryta 2014-02-11):

 • Nijolė Balčiūnienė

 • Dalia Bernotaitė-Beliauskienė

 • Vidmantas Bezaras

 • Rasa Paukštytė-Šaknienė

 • Juozas Šorys

 • Jonas Vaiškūnas

 • Vilma Griškevičienė


Naujausi pakeitimai - 2016-06-17
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2261&p_d=93851&p_k=1