Galerija 

Tarybos, Žemaitijos tarybos ir specialistų regionams posėdis 2008.11.06 Raseiniuose


Bendras išvažiuojamasis Etninės kultūros globos tarybos ir Žemaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos (toliau-Žemaitijos tarybos) posėdis įvyko 2008 m. lapkričio 6 d. Raseinių kultūros centre. Posėdyje dalyvavo ne tik Tarybos ir Žemaitijos tarybos nariai, bet ir Tarybos specialistai regionams bei Raseinių rajono savivaldybės atstovės: mero pavaduotoja Gitana Rašimienė bei atstovė ryšiams su visuomene Daina Sutkevičienė.
Svarstyta: 1) etninės kultūros plėtros vystymo probemos Raseinių rajone bei visame Žemaitijos regione; 2) leidinio "Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra" pristatymas; 3) einamieji reikalai.
Nutarta: 1) Žemaitijos taryba, atsižvelgdama į šio posėdžio metu išsakytas mintis, parengs raštą savo regiono savivaldybėms dėl etninės kultūros specialisto etato reikalingumo; Žemaitijos taryba surengs diskusiją, skirtą aptarti, kaip regiono etninę kultūrą sujungti su verslu; sieks, kad regione būtų ruošiami ir fondams teikiami reikalingi, kokybiški projektai; 2) sieks, kad leidinys "Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra" pasiektų suinteresuotus asmenis; 3) Žemaitijos taryba gruodžio mėnesio pradžioje organizuos susitikimą su Žemaitijos regiono savivaldybių etninės kultūros specialistais ar su asmenimis, įgaliotais koordinuoti etninę kultūrą, skirtą parengti Žemaitijos regiono etnokultūrinės veiklos planą 2009 metams.

 


Naujausi pakeitimai - 2010-02-12
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2962&p_d=93902&p_k=1