Konferencijos, seminarai 

Seminaras "Etninė kultūra bendruomenių gyvenime - tradicijos, šiandiena 2016" Panevėžys, 2016 11 29
Seminaras "Etninė kultūra bendruomenių gyvenime - tradicijos, šiandiena 2016", Alytus 2016 10 03
Seminaras ,,Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena 2016“, Pagėgių sav., 2016-04-22 254 kB
Seminaras ,,Etninė kultūra bendruomenių gyvenime - tradicijos, šiandiena 2016", Marijampolė. 2016-03-24
Konferencija ,,Gyvenamųjų vietovių vardų išsaugojimo galimybės“, Vilnius. 2016-03-09
Seminaras ,,Etninė kultūra bendruomenių gyvenime - tradicijos, šiandiena 2016", Šiauliai. 2016-02-25
Konferencija "Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse"
Konferencija „Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai“ 2008-10-03
Konferencija skirta Norberto Vėliaus 70-osioms gimimo metinėms paminėti 2008-03-14
Konferencija "Lietuvos medinis paveldas" 2006-06-19
Konferencija "Aukštaičių identiteto paieškos: praeities paveldas, nūdienos problemos, ateities perspektyvos" 2004-11-22
Seminaras "Sūduvos krašto medžio drožyba, skulptūra ir kryždirbystė" 2004-11-23
Konferencija "Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema" 2004-11-22
Seminaras "Lietuvių etninė kultūra-akcentas daugialypėje Europos kultūroje. Gyvosios etninės kultūros plėtros problemos ir jų sprendimo būdai" 2002-06-24
Konferencija "Folk Culture at the Beginning of the 3rd Millennium: New Challenges and Means of Support" 2001-06-06
Konferencija "Lietuvos teritorinės administracinės reformos problemos ir lūkesčiai"
Etninė kultūra masinėse informavimo priemonėse


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3073&p_k=1