Galerija 

Regioninių etninės kultūros globos tarybų pasitarimas Telšiuose, 2012 m. rugsėjo 14 d.


 

Regioninių etninės kultūros globos tarybų pasitarimas Telšiuose, 2012 m. rugsėjo 14 d.

 

 

Pasitarimui pirmininkavusi Dalia Urbanavičienė, Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė

 

 

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Rūta Vildžiūnienė (kairėje) ir Mažosios Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Nijolė Sliužinskienė (dešinėje)

 

 

Telšių rajono savivaldybės mero sveikinimo žodžius perdavė Algirdas Žebrauskas, Telšių rajono savivaldybės administracijos Architektūros skyriaus vedėjas

 

 

Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos Tarmių grupės pirmininkas Juozas Pabrėža

 

 

Pasitarimo dalyviai - regioninių tarybų nariai

 

 

Ekskursija po Telšius. Ekskursiją vedė - Algirdas Žebrauskas

 

 

Prie skulptūros "Samogitia - Patria una"

 

 

Prie skulptūros "Dorbės mūšis"

 


Naujausi pakeitimai - 2014-01-27
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2962&p_d=128619&p_k=1