Viešieji pirkimai 


Etninės kultūros globos tarybos skelbto konkurso 2016 m. "Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos tyrimų 2016-2022 metų programos" rezultatai:

1.    Finansuoti Arūno Vaicekausko tyrimą „Institucinė įtaka Užgavėnių tradicijų tęstinumui XX šimtmečio pabaigoje – XXI šimtmetyje“.

2.    Finansuoti Arvydo Kirdos tyrimą „Baltarusijos kraštų (Gervėčių, Pelesos, Lydos) lietuvių bendruomenių muzikavimo papročių ir muzikinio folkloro kaita XX a. antroje pusėje – XXI a. pradžioje“.

3.    Finansuoti Audronės Daraškevičienės tyrimą „Darbinis vaiko auklėjimas XXI a. Lietuvoje“.

4.    Finansuoti Nerijaus Brazausko tyrimą „Etninės kultūros disciplina (-os) Lietuvos universitetuose“.

 

 

Kontaktinė informacija Jolita Eidikonienė tel. (8 5) 210 71 61, el. p. etnotaryba@lrs.lt.

Tarybos adresas:  J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, 01108 Vilnius.

 

 

 

© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=8480&p_k=1