Galerija 

Tarybos narių susitikimas su LRT taryba


2006 m. birželio 20 d. Tarybos nariai kartu su Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos taryba aptarė etnokultūros laidų Lietuvos nacionaliniame radijuje ir televizijoje klausimus. Tarybos atstovus domino etninės kultūros sklaidos galimybės nacionalinio transliuotojo eteryje, jie pageidavo profesionalių laidų apie autentišką etninę kultūrą Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos programų tinklelyje.


Naujausi pakeitimai - 2010-01-07
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2962&p_d=93912&p_k=1