Galerija 

Tarybos posėdis 2007.12.28


2007 m. gruodžio 28 d. Tarybos posėdis buvo skirtas (a.a.) prof. Norberto Vėliaus 70-ųjų gimimo metinių paminėjimui.Posėdyje dalyvavo svečiai: prof. N. Vėliaus našlė grafikė Ramunė Vėliuvienė, buvę EKG Tarybos pirmininkai: doc. dr. Rimantas Astrauskas ir prof. dr. Krescencijus Stoškus, taip pat dalyvavo Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto prof. dr. Rimantas Sliužinskas.

Posėdžio metu apžvelgti nuveikti prof. N. Vėliaus darbai ir veikla palaikant lietuvių etnokultūros gyvastį (Tarybos narė dr. Bronė Stundžienė); pasidalinta prisiminimais apie jį (prof. dr. Libertas Klimka, Ramunė Vėliuvienė, doc. dr. Rimantas Astrauskas, prof. dr. Krescencijus Stoškus, Irena Seliukaitė, prof. dr. Rimantas Sliužinskas, dr. Dalia Urbanavičienė); apžvelgti Tarybos 2007 metų darbai (Tarybos pirmininkas L. Klimka); svarstytas Tarybos posėdžių planas 2008-siems metams; aptarti einamieji reikalai.

 

 

Nutarta siekti galimybės publikuoti prof. N. Vėliaus dar neskelbtus ir neužbaigtus darbus bei organizuoti jo knygų, išleistų po mirties, aptarimus ir recenzavimą; Tarybos nariai įpareigoti pagal galimybes dalyvauti prof. N. Vėliaus 70-ųjų gimimo metinių paminėjimo proga organizuojamuose renginiuose: Lietuvių literatūros ir tautos instituto (toliau LLTI), Vytauto Didžiojo universiteto ir EKG tarybos balandžio mėn. organizuojamoje konferencijoje „Norberto Vėliaus skaitymai“, LLTI spalio mėn. numatomoje konferencijoje „Tautosakos užrašinėjimas“, Laukuvos Norberto Vėliaus vardo gimnazijoje kovo mėn. vyksiančioje konferencijoje „Kaip tautosaką integruoti į mokyklą“. Taip pat šiame posėdyje pritarta Tarybos 2007-ųjų metų darbų apžvalgai ir 2008-ųjų metų posėdžių tematikai bei pritarta, kad Panevėžio miesto savivaldybę galima siūlyti Kultūros ministerijai nominuoti Lietuvos savivaldybių asociacijos įsteigta krivūle už nuolatinę paramą viso Aukštaitijos regiono etninei kultūrai. Nutarta palaikyti Panevėžio miesto savivaldybės planus įsigyti miesto centre esantį pastatą etninės kultūros veiklos centro steigimui.

 

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2010-02-12
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2962&p_d=93918&p_k=1