Institucijos, atskaitingos Seimui 

1. Seimui atskaitingos valstybės institucijos, įstaigos ir pareigūnai, kurių teisinį santykį su Seimu tiesiogiai nustato šalies Konstitucija
Vyriausioji rinkimų komisija
Seimo kontrolierių įstaiga
Valstybės kontrolė
2. Seimui atskaitingos kontrolės (priežiūros) institucijos, kurias steigti Seimą įgalina Konstitucijos 73 straipsnis
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba
Lietuvos radijo ir televizijos komisija
3. Seimui atskaitingos valstybės institucijos, padedančios Seimui formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką išskirtinėse nacionalinės svarbos srityse
Valstybinė kultūros paveldo komisija
Etninės kultūros globos taryba
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Lietuvos mokslo taryba
Nacionalinė sveikatos taryba
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Lietuvos švietimo taryba
4. Kitos Seimui atskaitingos, tačiau įstatymų leidžiamosios valdžios sričiai nebūdingas funkcijas vykdančios valstybės institucijos
Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba
Konkurencijos taryba
Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Vertybinių popierių komisija (likviduota, XI-1672)
*---------------------------------------*
Lietuvos bankas
Generalinė prokuratūra
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Valstybės saugumo departamentas
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=808&p_k=1