Struktūra ir kontaktai 

Tarybos pirmininkas


 Virginijus Jocys

 

                                                                                        

Gimimo data ir vieta: 1962 09 28, Klaipėda.


DARBO PATIRTIS

 • Nuo 2014 m. Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas

 • 2014 m. Lietuvos kultūros tyrimų instituto, Baltų ir Lietuvos kultūros istorijos skyriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas.

 • 2001–2013 m. leidyklos „Versmė“ istorikas, vyr. redaktorius sudarytojas. Lokalinių monografijų rengimas ir leidimas. Straipsnių autorių paieška, ekspedicijų organizavimas, straipsnių komplektavimas, redagavimas. Finansavimo paieška, leidinių pristatymas.

 • 2005–2007 m. leidyklos redaktorių tarybos pirmininkas. Dalyvavimas regioniniuose ir respublikiniuose seminaruose, konferencijose. Vadovavimas aukštųjų mokyklų studentų taikomosios istorijos praktikoms leidykloje bei ekspedicijose.

 • 1998–2001 m. Lietuvos Kultūros paveldo centro istorikas tyrėjas. Istorinės ikonografinės medžiagos rinkimas ir tyrimai archyvuose, muziejuose, ekspedicijose. Dalyvavimas dvarų istorinių tyrimų ir vertės nustatymo programoje.

 • 1996–1998 m. Trakų istorinio nacionalinio parko istorikas, paminklotvarkininkas. Istorinės medžiagos rinkimas apie parko teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus, jų apsauga ir priežiūra pagal parko reglamentą.

 • 1990–1995 m. Paminklų restauravimo instituto Istorinių tyrimų skyriaus istorikas. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimai, ikonografinės medžiagos rinkimas ir tyrimai archyvuose, muziejuose, ekspedicijose. Pagal atliktus istorinius tyrimus yra atkurtos prarastos vertybės, paruošti objektų naudojimo ir tvarkymo reglamentai, išaiškinti nauji kultūros ir istorijos paminklai. Respublikos spaudoje ir kolektyvinėse monografijose paskelbta dalis istorinės medžiagos apie Didžiadvarį, Gruzdžius, Beržorą, Paširvintį, Bijotus, Gelgaudiškį, Laukuvą, Kaltinėnus, Endriejavą ir kitus objektus.

 • 1983–1990 m. Vilniaus restauravimo dirbtuvės.

 • 1981–1983 m. tarnyba sovietų armijoje.

 • 1980 –1981 m. Klaipėdos restauravimo dirbtuvių stalius.

IŠSILAVINIMAS

1984–1992 m. Vilniaus universitetas. Istoriko, istorijos dėstytojo kvalifikacija.

MOKSLINĖ, KULTŪRINĖ VEIKLA

Parengė ir išleido kolektyvines monografijas:

 • Laukuva I dalis – Vilnius: Versmė, 2005, 924 p.;

 • Laukuva II dalis - Vilnius: Versmė, 2008, 952 p.;

 • Endriejavas – Vilnius: Versmė, 2010, 1412 p.;

 • Žemaičių kultūros savastys. Nuo Vilniaus kalvų prie Baublio slenksčio I dalis ( su 2 CD) – Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2012, 198 p.;

 • Žemaičių kultūros savastys. Epochų jungtys II dalis ( su 2 CD) – Vilnius: Šilalės kraštiečių draugija, 2013, 198 p.

Bendraautoris ir sudarytojas (kartu su K. Misiumi ir A. Auksoriūte) kolektyvinės monografijos

 • Kaltinėnai – Vilnius: Margi raštai, 2010, 856 p.

Rinkdamas istorinę medžiagą apie įvairius tyrimo objektus, nuo 1989 m. aplankė daugelį Lietuvos vietovių, su įvairių sričių specialistais dalyvavo kompleksinėse ekspedicijose. Kartu su „Versmės“ leidykla dalyvavo ir organizavo ekspedicijas Laukuvoje (2001 m.), Kartenoje (2002), Plungėje (2003), Endriejave (2004), Skaudvilėje (2006), Plateliuose (2007), Rietave (2011) ir kt.

Nuo 2010 m. yra Žemaitijos etninės kultūros globos tarybos narys. Domisi etninės kultūros išsaugojimu ir jos sklaida, regionų privačių ir savivaldybių muziejų veikla. Gilinasi į XX a. pradžios pirmųjų viešųjų lietuviškų gegužinių bei vaidinimų atsiradimo istoriją. Nuo 1991 m. tyrinėja D. Poškos ir jo Baublio kultūrinį palikimą, jo sklaidą Lietuvoje. Taip pat tyrinėja medžių ir kalvų sakralumo raidą.

KITA

2008 m. už mokslinę, kultūrinę veiklą apdovanotas Žemaičių šlovės žvaigžde, kitais atminimo ir padėkų ženklais.

Nuo 1987 m. dainuoja folkloro ansamblyje „Visi“, dalyvauja folkloro festivaliuose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir kt.

Nuo 1990 m. Šilalės kraštiečių draugijos narys, nuo 2009 m. draugijos pirmininkas.

POMĖGIAI

Mėgsta folklorą, pėsčiųjų žygius, lietuviškus skalikus, gamtą, poeziją.


Naujausi pakeitimai - 2014-09-24
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2261&p_d=34972&p_k=1