Tarybos priimti teisės aktai 

Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"
Tarybos nutarimas "Dėl 2014 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"
Tarybos nutarimas "Dėl 2013 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo" 2012-12-11
Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos narių ir kviestinių ekspertų darbo apmokėjimo tvarkos patvirtinimo" 2012-01-10
Tarybos nutarimas "Dėl 2012 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo" 2011-12-13
Tarybos nutarimas "Dėl 2011 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo" 2011-02-09
Tarybos nutarimas "Dėl pavyzdinio Regioninių etninės kultūros globos tarybų darbo reglamento patvirtinimo" 2010-11-09
Tarybos nutarimas "Dėl Regioninių etninės kultūros globos tarybų nuostatų patvirtinimo" 2010-06-16
Tarybos nutarimas "Dėl administracinės reformos" 2010-04-06
Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamento patvirtinimo" 2009-12-15
Tarybos nutarimas "Dėl 2009 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo" 2008-12-17
Tarybos nutarimas "Dėl 2008 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo" 2007-11-21
Tarybos nutarimas "Dėl etnologijos specialistų poreikio ir studijų kokybės" 2007-10-24
Tarybos nutarimas "Dėl regioninių etninės kultūros globos tarybos sudėties patvirtinimo" 2006-10-31, 332 kB
Tarybos nutarimas dėl 2007 m. etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo 2007-01-31
Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos darbo reglamento patvirtinimo" 2005-09-30
Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato nuostatų patvirtinimo" 2005-09-22
Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos sekretoriato struktūros ir etatų sąrašo patvirtinimo" 2005-09-22
Tarybos nutarimas "Dėl Saugotinų etnografinių kaimų ir sodybų nustatymo, vertinimo ir atrankos kriterijų patvirtinimo" 2005-09-21
Tarybos nutarimas "Dėl Tradicinių amatų ir verslų sąrašo patvirtinimo" 2004-08-02
Tarybos nutarimas "Dėl Rekomendacijų radijo ir televizijos transliuotojams dėl etninės kultūros propagavimo patvirtinimo" 2004-06-09
Tarybos nutarimas "Dėl Paramos iš EŽŪOGF-o pagal Lietuvos 2004-2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės" „Kaimo vietovių pritaikymo ir plėtros skatinimas“ veiklą „Kaimo turizmo ir amatų skatinimas“ pažymos  2004-06-09
Tarybos nutarimas "Dėl Etninės kultūros globos tarybos komisijų sudėties patvirtinimo" 2004-06-09
Tarybos nutarimas "Dėl Regioninių tarybų nuostatų patvirtinimo" 2003-10-29
Tarybos nutarimas "Dėl Valstybinės etninės kultūros plėtros programos darbo grupės sudarymo" 2002-03-20
Tarybos nutarimas "Dėl Valstybinės etnografinių kaimų išlikimo programos darbo grupės sudarymo" 2002-03-20
Tarybos nutarimas "Dėl Regioninių tarybų sudarymo ir organizavimo tvarkos" 2002-03-20
Tarybos nutarimas "Dėl 2015 metų etninės kultūros plėtros prioritetų sąrašo patvirtinimo"


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=879&p_k=1