Nuorodos 

Naudingos nuorodos


Valstybinės institucijos, įstaigos

Lietuvos Respublikos Seimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Valstybinė kultūros paveldo komisija
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija
Lietuvos Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo produktų skyrius
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos
Lietuvos istorijos institutas
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Lietuvių kalbos institutas
Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija
Lietuvos liaudies kultūros centras
Kultūros paveldo centras
Vilniaus etninės veiklos centras
Kauno tautinės kultūros centras
Klaipėdos etnokultūros centras


Etninės kultūros studijos Lietuvos universitetuose

Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universiteto Etnologijos ir folkloristikos katedra
Klaipėdos universiteto Baltų kalbotyros ir etnologijos katedra
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos etnomuzikologijos katedra

Etninė kultūra Lietuvos muziejuose

Lietuvos nacionalinis muziejus
Lietuvos liaudies buities muziejus
Valstybinis Kernavės kultūrinis rezervatas
Lietuvos etnokosmologijos muziejus
Šiaulių „Aušros“ muziejus
Trakų istorijos muziejus
Jono Basanavičiaus sodyba-muziejus
Savivaldybių muziejai

Visuomeninės organizacijos

Lietuvių etninės kultūros draugija
Lietuvos Romuva
Pilietinės visuomenės institutas
Lietuvos tautodailininkų sąjunga
Lietuvos muzikos mokytojų asociacija
Lietuvos kaimo turizmo asociacija
Lietuvos pilių ir dvarų asociacija

Lietuvos kraštotyros draugija
Lietuvai pagražinti draugija
Lietuvių kalbos draugija
Eksperimentinės archeologijos klubas "Pajauta"
Aukštaičių akademija
Akademinio žemaičių jaunimo koorporacija "Samogitia"
Baltų centras
Dzūkų kultūros draugija
Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas 
Kauno žygeivių-folkloro klubas "Gilė"
Lietuvininkų bendrija "Mažoji Lietuva"
Prano Vaičaičio kultūrinė draugija
Prūsos brolija
Regioninių kultūrinių iniciatyvų centras
Rytų aukštaičių sambūris
Sėlos draugija
Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos klubas "Aukuras"
Šilutės kraštotyros draugija
Vilniaus universiteto žygeivių klubas
Vydūno draugija
Žemaičių akademija
Žemaičių kultūros draugija
Žiemgalos draugija

Etninė kultūra internete

Aruodai - lietuvių etninės kultūros enciklopedija 
Gyvoji krašto enciklopedija Graži tu mano 
Jono Basanavičiaus asmeninės bibliotekos katalogas
Knygadvaris: skaitmeninė Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka
Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės
Kryždirbystė Lietuvoje
Lietuvių etninė kultūra: gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje - mokomoji kompiuterinė priemonė
Lietuvių etninė kultūra: augalija etninėje kultūroje - mokomoji kompiuterinė priemonė
Lietuvių etninė kultūra:namai etninėje kultūroje - mokomoji kompiuterinė priemonė
Lietuvos etnokultūros antologija (anglų k.)
Lietuvos interneto vartai - bendros žinios apie Lietuvą
Lietuvos kultūros paveldo tūkstantmečio virtuali paroda
Lietuva - Latvija: paribio kultūra, istorija, dabartis
Lietuvos miesteliai - informacija apie Lietuvos kultūros paveldo objektus
Lietuvių muzikinio folkloro ir tarmių informacinė duomenų bazė
Lie.tuva.lt - bendros žinios apie Lietuvą 
Lietuvos panoramos
Lietuvos tapatybė. Etnologijos ir antropologijos enciklopedija
Lietuvių tarmės - kompiuterinis žodynas
Tarmių archyvo duomenų bazė
Vilniaus vaizdų kaita 
Viduramžių Lietuva - viduramžių Lietuvos istorija
http://www.ethnicart.lt/ - senoji ir šiuolaikinė lietuvių etninė kultūra
http://www.mitologija.lt/

Apie etnoarchitektūrą internete

EKGT išleisti leidiniai apie Lietuvos etnografinių regionų tradicinę kaimo architektūrą
Kaimo statyba: Rytų Aukštaitija. Rytų Aukštaitijos architektūros pavyzdžių katalogas. Sud. Rasa Bertašiūtė. Vilnius, 2010.
„Kuršių nerijos tradicinė architektūra“: studija ir rekomendacijos pastatų savininkams ir statytojams. Kęstutis Demereckas ir kt. 2011.  I dalis, II dalis.

Lietuvos etnografiniai regionai internete

Aukštaitija
Dzūkija
Mažoji Lietuva
Suvalkija (Sūduva)
Žemaitija 

 

Rekomenduojamos metodinės priemonės etninės kultūros mokytojams

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams (mokytojo knyga)

Etninės kultūros ugdymo metodinės rekomendacijos pradinio ugdymo pedagogams (mokytojo knyga)

Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa

 


Naujausi pakeitimai - 2013-11-05


Etninės kultūros ugdymo programos 2012
Etnokultūrinio ugdymo metodinės priemonės
Informacija apie Lietuvos etnografinius regionus


© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=3837&p_d=45659&p_k=1