Leidiniai 

Kiti EKGT išleisti leidiniai


Elektroninis leidinys Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai: konferencijos medžiaga. Sudarė Libertas Klimka. Etninės kultūros globos taryba. 2010.


Libertas Klimka. Tautos metai. Etninės kultūros globos tarybos informacinio leidinio „Etninė kultūra Nr. 7“ priedas.

Knygoje aprašomi tradicinių kalendorinių ir šeimos švenčių papročiai, nagrinėjama jų kilmė bei prasmė, atskleidžiamos sąsajos su senąja baltų mitologija. Pagrindinė lietuviškųjų papročių ypatybė - sąsajos su gamtos reiškiniais, diktuojamais dangaus šviesulių judėjimo skliaute. Knygoje kartu apžvelgiami ir kai kurie mažiau žinomi, bet krašto raidai buvę svarbūs politiniai įvykiai, kultūros, mokslo bei išradimų istorijos faktai. Nemažai vietos skirta asmenybėms, kurių veikla buvo ypač reikšminga ugdant tautinę savimonę, stiprinant Lietuvos valstybę.
Visa tai įdomu bei prasminga žinoti jaunajai kartai. Leidinys atliepia tautinio ir pilietinio ugdymo gaires, todėl pirmiausiai jis skiriamas mokytojams ir kultūros renginių organizatoriams.


Lietuvos regioninė politika ir teritorinės sandaros tobulinimas. Konferencijos „Lietuvos Respublikos teritorinės sandaros tobulinimo problema“, įvykusios 2004 m. balandžio 14 d., medžiaga. Plačiau apie konferenciją...

 

 

 

 


Folk Culture at the Begining of the 3rd Millennium / Liaudies kultūra III tūkstantmečio pradžioje. Tarptautinės konferencijos pranešimai. Sudarė Rimantas Astrauskas. Etninės kultūros globos taryba. 2002.

Leidinyje surinkti tarptautinės konferencijos "Folk Culture at the Begining of the 3rd Millennium" skaityti pranešimai. Joje atsispindi esminės Rytų ir Vidurio Europos šalyse kylančios problemos, susijusios su etnine kultūra ir jos apsauga globalizacijos akivaizdoje.

Kai kuriuose straipsniuose bendrai apžvelgiama etninės kultūros situacija pranešėjo atstovaujamoje šalyje, kituose gvildenamos siauresnės srities aktualijos: nacionalinio ir kutūrinio identiteto derinimo klausimai, tradicinės muzikos, tautosakos, liaudies teatro, tradicinių amatų išlikimo ir puoselėjimo aspektai, kultūrinio paveldo gyvosios tradicijos aktyvi apasauga muziejuose ir etninės kultūros centruose. Leidinyje yra ir teorinio pobūdžio straipsnių ir labiau praktinių klausimų sprendimų konkrečioje situacijoje.  


Naujausi pakeitimai - 2016-02-15
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7011&p_d=41596&p_k=1