Klausimai 

Susisiekite su mumis


Laukiame Jūsų klausimų, pastabų ir siūlymų:

 

paštu - J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, 01108 Vilnius, Lietuva;

telefonu - (8 5)  210 7161, tel/faks. (8 5)  210 7160, mob. +370 699  04 238; 

elektroniniu paštu etnolangas@lrs.lt

 

Maloniai primename, kad pageidaudami iš Etninės kultūros globos tarybos gauti dokumento kopiją ar informaciją raštu, turite pateikti pasirašytą prašymą, o jūsų atstovas - ir atstovavimą liudijantį dokumentą (žr. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymą). Rekomenduojamą prašymo formą rasite čia.


Naujausi pakeitimai - 2015-03-03
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7022&p_d=21935&p_k=1