2008 m. naujienos 

Prof. Norberto Vėliaus skaitymai


2008 m. balandžio 17 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (LLTI), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Etninės kultūros globos taryba (EKGT) organizavo renginį  „Norberto Vėliaus skaitymai“, skirtą prof. N. Vėliaus septyniasdešimtmečiui paminėti.

Viena iš renginio dalių buvo mokslinė konferencija, kurioje pristatyti šiuolaikiniai lietuvių mitologijos ir religijos tyrimai bei atskleista jų būklė praėjus dešimtmečiui po profesoriaus mirties. Nagrinėtos etnologijos, folkloristikos, kultūros antropologijos ir kitų disciplinų temos, susijusios su N. Vėliaus moksline veikla. Konferencijos rengimo grupė: dr. Radvilė Racėnaitė (LLTI), dr. Daiva Vaitkevičienė (LLTI), doc. dr. Arūnas Vaicekauskas (VDU), prof. dr. Libertas Klimka (EKGT).

Konferencijos programoje:

 • Arūnas Vaicekauskas (VDU). Dievų vardų prasmės beieškant. N. Vėliaus ir A. J. Greimo polemika
 • Dalia Senvaitytė (VDU). Ikikrikščioniškos lietuvių religijos samprata šiandien: empirinio tyrimo rezultatai
 • Nijolė Laurinkienė. Kupolinės: šventimo laikas ir intencija
 • Libertas Klimka (VPU, EKGT). Tradicinio kalendoriaus struktūros rekonstrukcijos problematika
 • Vykintas Vaitkevičius(KU). Atrandant Perkūnkiemį, arba mitų pėdsakais XXI amžiuje
 • Saulius Bagočiūnas. Eglė žalčių karalienė: pasakos topografijos paieškos
 • Alfonsas Motuzas (VDU). Saulės simbolis Kryžių kalne: tradicija ir dabartis
 • Jūratė Šlekonytė (LLTI). Gigantiškas jautis lietuvių folklore: tauro/stumbro atspindys?
 • Dainius Razauskas (LLTI). „Mėnuo kaktoje“: laukis lietuvių tradicijoje ir kai kurios netikėtos sąsajos
 • Radvilė Racėnaitė (LLTI). Šiukšlės, šluota ir šlavimas lietuvių folklore
 • Daiva Vaitkevičienė (LLTI). „Devyniamislis“, arba nuodų ir vaistų istorija
 • Milda Norkaitienė (LLTI). Maginių formulių leksemos – ribinių situacijų žymenys.


Etninės kultūros globos tarybos sekretoriate vyko N. Vėliaus atsiminimų vakaras, kurį moderavo Gražina Kadžytė. Jo metu buvo pristatyti N. Vėliaus mokslo darbai, pasirodę po jo mirties. Renginį vedė Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Libertas Klimka.

N. Vėliaus atsiminimų vakaro akimirkos >>>

 

 

 

 

 

 

 

 


Naujausi pakeitimai - 2010-01-07
© Seimo kanceliarija

http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=6627&p_d=76900&p_k=1