Elektroninis leidinys "Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai" 

Turinys


 

 

ŽEMAITIJOS IR KLAIPĖDOS KRAŠTO DVARŲ BRUOŽAI

Konferencijos "Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai",
įvykusios 2008 m. spalio 3 d. Plungėje, medžiaga

(Skaitmeninė knyga)

Sudarė Libertas Klimka

 

Red. kolegija:

Doc. dr. Vacys Vaivada

Prof. dr. Irena Regina Merkienė

Dr. Petras Kalnius

Recenzavo:

Doc. dr. Rita Regina Trimonienė
Šiaulių universitetas

Dr. Ramunė Šmigelskytė-Stukienė
Lietuvos istorijos institutas

Dr. Darius Vilimas
Lietuvos istorijos institutas

 

ISBN 978-9955-9468-8-5
Brūkšninis kodas:9789955946885

 

Etninės kultūros globos taryba
Vilnius
2010

 

© Libertas Klimka
© Straipsnių autoriai
© Etninės kultūros globos taryba


Turinys

  • Įvadas.


  • Naujausi pakeitimai - 2010-06-21


    © Seimo kanceliarija

    http://www.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7131&p_d=94559&p_k=1